Leto 2021

Pilotna študija testiranja nosljivega senzorja GoLiveClip: