Leto 2020

1. projekt: Nudenje pomoči starejšim osebam in namera družinskih oskrbovalcev starejših oseb za uporabo podpornih sistemov teleoskrbe - https://www.dropbox.com/s/cb7an5qduq9kue

2. projekt: Sprejemanje podpornih sistemov teleoskrbe med družinskimi oskrbovalci starejših oseb v kontekstu prostorske razdalje - https://www.dropbox.com/s/ydz208jdptf8kw