Poslanstvo

Osnovne informacije

 

Ime predmeta: Metodološki praktikum (Practical training in research methodology)

Obseg predmeta:    60 ur / 5 KT

Nosilec predmeta:  doc dr. Vesna Dolničar

Izvedbana: univerzitetni program Družboslovnainformatika, visokošolskistrokovni program Družboslovnainformatika

Kratka vsebina predmeta

Predmet dopolnjuje in poglablja metodološko znanje (predvsem iz predmetov Anketna metodologija, Metode družboslovnega raziskovanja in Statistika) ter ga aplicira na konkretno reševanje družboslovnih problemov. Osrednji del aktivnosti bo posvečen praktičnemu delu na izbranem projektu, ki bo vključeval vse faze raziskovalnega procesa (od formulacije problema, načrta raziskave, zbiranja podatkov in kodiranja do osnovnih analiz (sekundarnih) podatkov in predstavitve rezultatov). Študenti bodo tako vključeni v celoten raziskovalni proces – seznanili se bodo tudi z osnovami projektnega vodenja v raziskovanju.

Več informacij za študente je na voljo na spletni strani FDV.

 

 

 

Stran si je ogledalo 41869 obiskovalcev